;

Ecologisch

Steun de lokale landbouw en verklein je ecologische voetafdruk. Ingevoerd vlees kost een pak geld aan brandstof en de productiemethoden zijn niet conform de onze (minder strenge wetgeving op vlak van milieu, hormonen, antibiotica,…).

Korte ketenverkoop

Bij een korte ketenverkoop worden de voedselkilometers beperkt. Dit betekent minder vervuilende brandstoffen en minder verpakking ter bescherming. Ook de tijd tussen het slachten van de dieren en de verkoop wordt korter. Daardoor is er minder energie voor bewaring nodig. Bewaarstoffen worden hierdoor ook overbodig. Daarnaast is België niet langer zelfvoorzienend voor rundvlees. Het aantal rundveekwekers daalt zienderogen. Ook het aantal varkenshouders vermindert elke dag. Net daarom is het ecologisch verantwoord om de lokale landbouw te steunen.

Luchtwasser

Ons varkensstal is voorzien van een luchtwasser. Dit is een groot apparaat dat de uitstoot van ammoniak uit ons varkensstal met 70% doet dalen. De lucht van de varkens wordt “gewassen”, met water en zwavelzuur, voor het ons stal verlaat. Het water, dat na een chemische reactie overblijft, kan gebruikt worden als kunstmest. Deze kunstmest gebruiken wij om onze velden te bemesten. Dit wil zeggen dat wij geen of nauwelijks kunstmest aankopen die in een fabriek gemaakt worden. Ook dit is beter voor ons milieu. (nl minder transport, minder afvalstoffen voor het maken van kunstmest, …)

Rundvee van het wit-blauwe ras

Dit is een ras dat bij ons gefokt wordt vanwege de kwaliteit van het vlees en de duurzaamheid ervan. Belgisch witblauwe runderen hebben een hogere voederefficiëntie en een tragere stofwisseling t.o.v. alle andere vleesrassen, daardoor stoten ze in eenzelfde levensjaren minder stikstof en mest uit. Doordat dit een echt vleesras is, is er weinig slachtafval. Er is dus een hoog percentage eerste kwaliteit rundvlees in 1 dier. Daarnaast wordt het slachtafval gebruikt voor tal van toepassingen. Vb de huid van de koe wordt gebruikt voor een tapijt, een handtas, … Ook de uier wordt gekookt en opgegeten.